Tag: W poniższym tekście przedstawiono rodzaje ekrany akustyczne oraz ich zastosowanie. Stanowią one ważny element infrastruktury miejskiej. ekranyakustyczne